EU-Stöd / Europa 2020

Med EU:s stöd kan svenska företag, offentliga organisationer, universitet och ideella föreningar söka finansiering för olika samarbetsprojekt.  EU stödjer främst projekt som bygger på samarbete mellan olika EU länder och har ett Europeiskt mervärde samt skapar tillväxt och utveckling på lokal, regional, nationell och EU nivå. 

Europa 2020 är EU:s tillväxt-strategi för kommande programperiod 2014 - 2020 med en budget på 960 miljarder euro. Europa 2020:s huvudsyfte är att skapa en smart och hållbar ekonomi för alla och den har 5 överordnade mål för sysselsättning , innovation,utbildning, social sammanhållning och energi/ klimat som ska uppnås innan 2020. 

Sverige som medlemsstat sedan 1995 betalade 2013 in 33.5 miljarder kronor  till EU i medlemsavgift. Återflödet av dessa medel är drygt 11 miljarder. Vår utmaning är att bli bättre på att söka tillbaka dessa pengar i form av EU stöd inom olika typer av EU projekt.