EU Projektkonsult Ellinor Wallin 

Ellinor Wallin

Jag som har startat  EU Projektkonsult heter Ellinor Wallin. Jag är examinerad EU Projektsamordnare sedan 2009 och idag även lärare på samma YH utbildning. Jag är stolt att vara en av de få i Sverige som innehar denna unika certifierade yrkeskompetens. Utöver min YH examen har jag även certifierats inom FP7( H2020)  programmet via Europa Media i Budapest.

Min spetskompetens är bred och täcker olika sektorer såsom IKT, Life Science, utbildning, asylpolitik, transport, medborgardialog och miljö med praktisk erfarenhet från en mängd program främst Horizon 2020 ( FP 7) Interreg IVA& B och ECO Innovation. Jag är även anlitad av Kommissionen som föreläsare/ workshop ledare inom innovativ/ förkommersiell upphandling kopplat till e -learning.

Olga Rosca Grönlund

Olga är EU Projektkonsults främsta underkonsult och specialist på EU projekt med koppling till Östra Europa och EU program såsom FP 7 / H2020 , Erasmus +, Ung och aktiv samt  Östersjöprogrammet.

Olgas spetskompetens ligger inom interkulturell kommunikation, ungas entreprenörskap( projekt med FN:s ekonomiska kommission för EU) samt gränsöverskridande samarbete.

 Även Olga är examinerad EU Projektsamordnare vid YH utbildningen.