"Fem miljoner-ett glatt besked från EU"

Förskolorna i Gullbrandstorp och Frösakull får också del av pengar från EU-projektet Smil(e). Förkortningen Smil(e) står för Skandinaviska metoder för innovativt lärande.