Arbete på en större arena

”Att ta sig ut på den europeiska arenan ger
väldigt mycket mervärde”

Svenska Dagbladet 23 mars 2013