"De fyra elementen"

Projektet är en del av en satsning på livslångt lärande.  Förskoleeleverna i de deltagande länderna gör under projekttiden gemensamma experiment för att lära av varandra.