Ellinor Wallin

EU-PK startades och drivs av Ellinor Wallin som har arbetat med affärs- och samhällsutveckling på EU – nivå sedan 2010. Ellinors drivkraft är viljan till förändring och omställning till hållbar och behovsdriven teknologi för att lösa samhällets olika utmaningar. ” Jag vill se en framtida marknad där det är kundens behov som driver företagens innovationsarbete och inte tvärtom. På en sådan marknad sker dialog mellan aktörer och innovationer möter uttalade behov och skapar därför fler affärer. ” Denna typ av öppen innovationsprocess ger gynnsamma effekter för både kund, leverantör och samhället i stort och den utvecklar alla aktörer på bredden och djupet. Ellinor Wallin har på uppdrag av EU – Kommissionen beskrivit en sådan öppen innovationsprocess för digital utbildning i följande Whitepaper. Du hittar mer om Ellinor Wallin och hennes CV på LEA expert – pool.