EU -finansiering och innovationsupphandling

EU- PK är expert på EU – finansiering och har under åren hjälpt kunder att få beviljat mer än 300 miljoner kronor från olika program. Senast beviljat är H2020 projektet Care Matrix med projektstart i mars 2021. Projektet ägs av Innovation Skåne och är en förkommersiell upphandling som ska generera digitala innovationer för en förenklad och förbättrad vård av patienter med multipla hälsoproblem och har en budget på 60 miljoner kronor.